Peste 216.000 de persoane trăiesc lunar cu puțin peste 100 de lei, venitul minim garantat. Județele Dolj, Buzău și Bacău sunt pe primele locuri în topul sărăciei, aici fiind peste 35.000 de oameni care își hrănesc familiile din acest venit. La polul opus este Bucureștiul, care, la o populație de peste 2 milioane de oameni, are 259 de persoane care primesc venitul minim garantat. 

Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), în luna martie 2018 au primit venitul minim garantat 216.081 persoane.

Venitul minim garantat este de 141,5 lei pe lună pentru o persoană singură, iar în cazul familiilor cu 5 persoane, poate ajunge la 527 de lei, ceea ce înseamnă aproximativ 105 lei pentru fiecare membru al familiei.

Dolj, Buzău și Bacău, pe primele locuri în topul sărăciei

Datele Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială sunt puțin în dezacord cu datele Institutului Național de Statistică (INS). Asta pentru că, în luna martie, ANPIS raportează cifrele la o populație de 22.222.894, în timp ce, în varianta INS, populația Românie, la 1 ianuarie 2018, era de 22.194.000 de cetățeni, inclusiv cei din afara țării. Asta ar însemna că, din ianuarie până în martie, populație României a crescut cu 28.894 de persoane, deși, oficial, suntem în declin demografic.

Cu venitul minim garantat trebuie să supraviețuiască un număr de români cam cât populația unui sector din București. Cei mai mulți asistați cu venitul minim garantat trăiesc în județul Dolj, respectiv 13.712, la o populație de 697.374 de locuitori.

Pe locul doi în acest top al sărăciei se află județul Buzău, unde la o populație de 475.177 de cetățeni, primesc ajutor social 10.800 de persoane.

Județul Bacău se află pe locul trei, cu 10.699  de cetățeni care trăiesc cu venitul minim garantat, la o populație a județului de 745.393 de persoane.

În București trăiesc cei mai puțini asistați social, pentru că, la o populație de 2.102.912 de persoane, primesc venitul minim garantat 259 de persoane. În rest, niciun județ nu are mai puțin de 1.419 (Ilfov) asistați cu venit minim.

Cine poate primi venitul minim garantat

Venitul minim garantat este:

  • 141,5 lei pentru persoana singură;
  • 255 de lei pentru familiile formate din două persoane;
  • 357 de lei pentru familiile formate din trei persoane;
  • 442 de lei pentru familiile formate din patru persoane;
  • 527 de lei pentru familiile formate din cinci persoane;
  • 36,5 lei pentru fiecare altă persoană peste numărul de cinci persoane, care face parte din familie.

Ajutoarele sociale sub forma venitului minim garantat se acordă persoanelor singure sau familiilor care au venituri mici.

Cuantumul ajutorului social se stabileşte ca diferenţă între aceste niveluri şi venitul net lunar al familiei sau al persoanei singure. Practic, acest ajutor reprezintă o suplimentare a venitului net al solicitantului (persoana singură sau familia) până la valorile minime garantate de stat.

Cererea de acordare a ajutorului social şi declaraţia pe propria răspundere se înregistrează la primarul localităţii în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa titularul.

Venitul net lunar se calculează ca o sumă a tuturor veniturilor pe care persoana/familia respectivă le-a obținut în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv: asigurări sociale de stat, asigurări de șomaj, indemnizații, alocații și ajutoare cu caracter permanent, obligații legale de întreținere și alte creanțe legale.

Nu se iau în calcul: alocația pentru susținerea familiei, alocația de stat pentru copii, bugetul personal complementar, ajutoarele de stat acordate producătorilor agricoli, sprijinul financiar „bani de liceu”, veniturile obținute de zilieri, bursele școlare, sumele acordate tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale, tichetul social pentru stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor proveniți din familii defavorizate.

Persoanele care primesc venit minim garatat au dreptul și la ajutor pentru încălzire, precum și la alocația pentru susținerea familiei, în condițiile legii.

Alte articole pe care ati dori sa le cititi